برنامه های عقب افتادگان سیاسی برای مقابله با مردم

 فتنه گران در جلسات اخیر خود با تاکید بر اینکه ماه خرداد تا ١٨ تیر برای آنان تراز زندگی و مرگ خواهد بود آخرین پیشنهادهای خود را برای فتنه انگیزی بررسی کرده اند.
دراین جلسات محور اصلی «امتیازگیری» از نظام به هر قیمتی عنوان شده و بر« فشار قوی ،امتیاز گیری ممکن» از نظام برای ثبت موفقیت جریان مرموز تاکید شده است.
همچنین محورهای مورد تاکید آنان که تاکنون برخی از آن ها نیز اجرایی شده اند،عبارتند از:

١- ارتباط مجدد با سرکردگان اراذل و اوباش با وعده مبالغ کلان برای ایجاد آشوب

٢- سخنرانی در برابر جمعیت های ساختگی ای که نماینده اقشار مختلف محسوب شوند.

٣ - مصاحبه  با زمان بندی مشخص با رسانه های صهیونیستی و غربی

۴- تشویق و حمایت از مفسدان اخلاقی و بدحجابان و باندهای مواد مخدر

۵- ارتباط گیری با سارقان حرفه ای و دزدان سابقه دار برای ایجاد ناامنی و تجاوز به اموال مردم 

۶- دعوت  از سلطنت طلبان و منافقین و نهضت آزادی و فدائیان خلق برای همراهی با جریان فتنه و ایجاد تجمع

٧- ایجاد بستر های تبلیغاتی در فضای جامعه برای دستگیری های جدید

٨- برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف همچون خانواده دستگیر شدگان

٩- سیاه نمایی و ایراد موج جدید اتهام ها علیه نظام

١٠- تامین خوراک تبلیغاتی برای رسانه های خارجی

١١- تلاش برای راه بندان های مجازی در سطح برخی مناطق پایتخت

١٢- تلاش برای بحرانی جلوه دادن شرایط داخلی و خارجی کشور

/ 0 نظر / 6 بازدید