آینه بغل رژیم کثیف آل یهود

گفت: رژیم آل‌سعود از اینکه در افکار عمومی جهانیان به جنایتکار وحشی و نوکر آمریکا معروف شده، بدجوری عصبانی است.
گفتم: جنایتکاران وحشی محترمانه‌ترین لقب برای درباریان آل‌سعود است.
گفت: یکی از مفتی‌های دربار آل‌سعود گفته است، ما پیرو آمریکا نیستیم.
گفتم: راست گفته؛ چون نوکر آمریکا هستند.
گفت: همین مفتی اعلام کرده که دربار آل‌سعود در بسیاری موارد از آمریکا جلوتر حرکت می‌کند.
گفتم: یارو در اتوبان با یک ماشین مدل بالا 140 کیلومتر سرعت می‌رفت که ناگهان دید یک موتور گازی سپر به سپر و با همان سرعت در کنارش حرکت می‌کند. زد روی ترمز ولی موتور گازی با سرعت ازش جلو زد! و دوباره با سرعت 140 کیلومتر همراهش حرکت کرد. یارو کنار اتوبان ایستاد و از موتوری پرسید؛ داداش! چطوری با این سرعت حرکت می‌کنی و راکب موتور گازی گفت؛ مرد حسابی خوب شد وایستادی، کش شلوارم به آینه بغلت گیر کرده!

 

 

مرگ بر عربستان<br /> مرگ بر آل سعود<br /> هموطن باغیرت حمایت حمایت

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید