انقلاب و جمهوری اسلامی نعمت بزرگ خدواند متعال

حکومتی که امروز در دست ما ایرانیان است آرزوی هزار ساله مومنان بالله بوده است. امامان علیه السلام همه در این  خط حرکت کرده اند که حاکمیت خدا  و قانون الهی را بر جامعه استوار و پیاده نمایند. تلاش ها ، مجاهدت ها، زجرها کشیده شده است. زندان ها و تبعیدها و شهادت ها ی پر ثمر و پر بار در این راه تحمل شده است. همه باید این نعمت بزرگ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی را قدر بدانیم و با حمایت و پشتیبانی از این موهبت الهی زمینه بارش برکات بیشتر را از خدا طلب نمائیم و انشاء الله این حکومت را به امام زمانمان (عج) تحویل خواهیم داد و آن روز چشمان مومنان  به جمال نورانی آن حضرت که کوبنده جبهه باطل و  سرنگون کننده منافقان سیاه دل است روشن خواهد شد .

هر چند که کفار و مشرکان و جنایتکاران و زراندوزان و دنیا طلبان را خوش نیاید.

/ 0 نظر / 2 بازدید