اصلاح طلبان یا دشمنان ایرانیان

ما مردم ایران حافظه خوبی از آدم های خوب و از آدم های بد داریم.از جنایات و نکبت هایی که بواسطه انگلیسی های پلید و آمریکاییها در ١٠٠ سال گذشته دیدیم را فراموش نمی کنیم که چه ظلم هایی در حق این مردم مظلوم کردند و امروز هم طفلکی ها میلیارد ها دلار از جیب مردم بدبخت خود خرج می کنند که با حمایت از منافقین و سلطنت طلبان و هر جریان مخالف این کشور و با ساخت و تولید فیلم  و برنامه های ماهواره ای و راه اندازی هزاران سایت و ترویج آلودگی های اخلاقی و سیاسی جبران مافات کنند!!! خب این که از آنها که وضعشان معلوم است و نشسته پاک. اما در این وسط این جماعت با نام "اصلاح طلب" چه کاره هستند که اینقدر از جانب آنها در داخل بر علیه مردم و امنیت و اسلام  تلاش می کنند. آیا براستی اینها اصلاح طلب هستند یا مفسد فی الارض؟ البته ناگفته پیداست عملکرد آین جماعت همان عملکرد و ترجمه اقدامات آمریکائیها و انگلیسی هااست که برای کم نمودن حساسیت افکار عمومی در صفوف ملت نفوذ کرده اند و همان خواسته دشمن را در لباس خودیها سعی می کنند برآورده سازند. ما مردم هم دیگردشمن را در هر لباس که باشد می شناسیم حتی درلباس مقدس روحانیت. این جماعت نگون بخت و روسیاه در دوره ٨ساله که بر سر کار بودند با ایجاد ناامنی و اغتشاش و اعتصاب و ترویج آلودگیها با نام تساهل و تسامح بر سر فرهنگ و عزت و اقتدار این کشور چه کارها که نکردند و امروز هم با شکست در انتخابات همان راه را با دروغ و تزویر و اغواء برای خوشایند دشمنانمان دنبال می کنند که باید سخن امام عزیز مان را به یاد آورد که فرمود منافقین از کفار بدترند. حال مردم باید هوشیار باشند و دست آنها را بخوانند و بدانند در این کشور هر جا تلاشی صورت گیرد که چهره این نظام مقدس در افکار عمومی جهان خدشه دار شود یا سیر حرکت پیشرفت علمی جوانان کند شود و یا مشکلات اقتصادی برای مردم فراهم گردد و یا هر مشکل فرهنگی و اجتماعی و امنیتی در جامعه پیدا شود رد پای عناصر حودفروخته اجنبی پرست این جماعت اصلاح طلب (افسادطلب) در آن دیده خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید