داغ بر دل آمریکا و منافقان سبز

داغی که به دل آمریکاوارد شده است، بواسطه این نهضت ، به دل هیچکس وارد نشده است. حضرت امام خمینی(ره)

تا رسیدن به حقوق مسلم ایرانیان و بازگرداندن اموال به سرقت رفته و جبران گذشته نکبت بار دولت آمریکا و همچنین دست برداشتن از دشمنی با مسلمین و مستضعفان جهان بالاخص مردم مظلوم فلسطین و عراق و افغانستان و پاکستان و یمن ، همچنان دشمن شماره یک ما شیطان بزرگ آمریکاست.

پس شعار همه ما: مرگ بر آمریکا

---------------------------------

 

/ 1 نظر / 3 بازدید