انتقام اعتماد ملی و اصلاح طالبان از ملت

پس از عدم اقبال مردمی در انتخابات نهم به کروبی ، نامبرده در یک دوره 4 ساله تصمیم گرفت بار دیگر با تشکیلات منسجم و برنامه ریزی شده؟؟!! و با جمع آوری لشگر و قشون در قالب حزب اعتماد ملی برای پیرزوی در انتخابات دهم وارد عرصه و میدان مبارزاتی شود  .  این حزب با پشتیبانی مالی و سیاسی دیگر احزاب بیمار و مغرض مانند مشارکت ،کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز؟!! در یک سیاست هماهنگ سعی کرد بجای تدوین  و ارائه یک برنامه جامع برای مدیریت کشور در انتخابات دهم ،  ساده ترین راه البته موذیانه ترین روش را انتخاب نماید و با نادیده گرفتن نقاط قوت و زیر ذره بین قرار دادن نقاط ضعف و تخریب دولت  نهم و خدمتگزار ، خود را گزینه برتر به مردم معرفی نماید. در جریان تبلیغات انتخابات دهم ، احزاب و گروهکهای مشکوک غیر قابل اعتماد و اطمینان ،علیرغم همه اقدامات شوم و دشمن پسند که با عوامفریبی و دروغگویی نیز همراه بود نتوانست توجه مردم فهیم ما را جلب کند و بار دیگر طعم یک شکست بزرگ برای این جماعت قدرت طلب و بیمار رقم  خورد و از جمله کروبی که خود را تنها رقیب پیروز با شعار تغییر ؟؟!!  می دانست با شوک کاهش پنجاه درصدی اقبال مردم نسبت به دوره قبل مواجه شد. کروبی که هم اکنون تمام دارایی و اموال خود و دیگران را خرج کرده حالا به یک ورشکسته سیاسی و مالی تبدیل شده است و با توهمات در سر  و دیگرانی که با نیات شوم او را هدایت می کنند، حاضر است بدلیل این شکست هر نوع انتقامی را از ملت بگیرد و فرقی هم نمی کند از چه شیوه هایی استفاده شود .  این حزب در این سالها سعی می کرد خط مشی اصلی خود را از افکار عمومی با  جنجال و غوغا سالاری مخفی و پنهان نماید اما امروز با پرده دری و شکستن تمام خطوط قرمز نظام و کشور، چهره واقعی خود را آشکار کرد . کروبی پس از انتخابات دهم از هر موقعیتی استفاده می کند تا با خوش رقصی تمام خود را در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی و انگلیسی و منافقین و سلطنت طلب و...  مطرح نماید تا برای این آقایان مطرود و منفور ملت شاید آبی گرم شود. البته بدیهی است و از قبل نیز معلوم است آبی که با کمک دشمنانمان گرم شود برای ملت بزرگ ایران چه ارمغان خواهد آورد؟ این جماعت بیمار باید بدانند هنوز برای برگشت به سوی انقلاب و امام و کشور فرصت دارند و نباید از صبر و تحمل انقلابی مردم و مسئولین سوء استفاده نمایند که در غیر این صورت آتش قهر انقلابی مردم  بزودی دامن آنها را خواهد گرفت که آن موقع دیگر دیر خواهد بود.  

/ 0 نظر / 2 بازدید