نیویورک‌تایمز: توافق هسته‌ای برای تقویت یک جناح در ایران است

نیویورک‌تایمز در یادداشتی با اشاره به نشست کمپ‌دیوید نوشت: آمریکا به گفته جان‌کری وزیر امور خارجه آمریکا، می‌تواند «دو کار را همزمان انجام دهد؛» یعنی توافق هسته‌ای با ایران شیعه را به نتیجه برساند، و اتحاد خود با امیرنشین‌های سنی را محترم بشمارد؛ هر چند نفت عرب‌ها برای آمریکایی که در میان شکوفایی نفتی قرار گرفته، از اهمیت استراتژیک کمتری برخوردار است. اما استدلال آمریکایی‌ها مبنی بر این که می‌توان هم آدامس جوید و هم راه رفت خریدار چندانی در میان کشورهای عرب ندارد، این روزنامه می‌نویسد: نخست؛ ایران نفوذ خود در خاورمیانه را در نبود یک توافق هسته‌ای به دست آورده است، نه با آن. این شرایط بدون تحمیل هیچ توافقی با قدرت‌های بزرگ جهانی برای نزدیک کردن ایران به جهان قانون و مقررات پدید آمده است. در این وضعیت ایران به شکلی گسترده برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده است. کدام یک برای جهان عرب خطرناک‌تر است؟ ایران مسلح به جنگ‌افزار هسته‌ای، یا ایرانی با یک برنامه هسته‌ای کنترل شده و تحت نظارت سنگین؟
نیویورک‌تایمز اضافه کرد: حس تحقیری که عرب‌ها به آن اشاره می‌کنند، به همان اندازه منشاء داخلی دارد که ریشه خارجی دارد. سرنوشت‌ عرب‌ها همچون هر قدرت دیگری، در دست خودشان است. میلیون‌ها جوان عرب چند سال پیش با خواست توانمندی و برخورداری از فرصت‌ها قیام کردند. این امیدها، دست کم صرف‌نظر از تونس و دوبی، راه به جایی نبرده است. بمباران یمن، لعن و نفرین ایران، هیچکدام این یأس و نومیدی را چاره نخواهد کرد.
نیویورک تایمز آنگاه استدلال می‌کند: از یک سو ایران تندرو توسعه‌طلب قاسم سلیمانی در سپاه پاسداران وجود دارد، و از سوی دیگر ایران اصلاح‌طلب متمایل به تجدید روابط با غرب حسن روحانی رئیس‌جمهوری آن کشور. آنها هر دو در حال حاضر تقریبا در تعادل قرار گرفته‌اند. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس باید تمرکز کنند که کدام جناح در نتیجه‌ یک توافق هسته‌ای طی زمان تقویت خواهد شد.
راجر کوهن نوشت: ایران یک قدرت بزرگ خاورمیانه است. منافع استراتژیک کوتاه مدت کشورهای عرب ممکن است حفظ وضعیت ناخوشایند فعلی باشد که به ادامه سرکشی‌های ایران و عدم تغییر وفاداری آمریکا می‌انجامد. در واقع، منافع واقعی کشورهای عرب باید ایرانی باشد که آزادانه دست به هر کاری نمی‌زند، در پی توافق با قدرت‌های بزرگ تحت فشار است، از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بهره‌مند می‌شود، و زیر فشار جوان‌هایش به سوی آزادی سوق داده می‌شود. مفهوم دیوانگی مورد نظر انیشتین- تکرار مکرر و دوباره یک چیز و انتظار دریافت نتایجی متفاوت- نیاز به یک ضمیمه دارد. جنون، انجام یک کار به دفعات مکرر در خاورمیانه و انتظار گرفتن نتیجه متفاوت است.
اوباما از آن شخصیت‌هایی است که به راه رفتن و آدامس جویدن همزمان اعتقاد دارد. یک توافق هسته‌ای با ایران خطراتی به همراه دارد، اما خطرات نبود یک توافق هسته‌ای، بسیار بزرگتر است.

/ 0 نظر / 20 بازدید