روز قدس و همراهی اصلاح طالبان و منافقین با صهیونیستها

 

روز قدس امسال نیز باشکوهتر و گسترده تر از سال های گذشته در ایران اسلامی و در سایر کشور ها برگزار گردید و به جهانیان نشان داد که آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی همچنان زنده و بالنده و پویا است .صهیونیستهای جنایتکار و منافقین  سال هاست برای خاموش کردن  این ندای آزادیخواهی ملل دنیا در حمایت از مظلومان فلسطین ، دست به هر ترفندی می زنند . اما امسال آنها با همراهی جماعت ورشکسته و خود فروخته و اجانب پرست موسوم به اصلاح طالبان سعی کردند با جمع کردن حدود 200 نفر فریب خورده در تهران، این مراسم جهانی را با حرکات سخیف و  و شعار های ابلهانه وبچه گانه تحت شعاع قرار دهند که حضور میلیونی مردم همانند انتخابات دهم مشت محکمی را بر دهان این یاوه گویان کوبید . سردمداران این جریان نفاق  از سال 76 همواره سعی کرده اند با تزویر و دورویی و عو امفریبی و با چسباندن خود به امام (ره) و بیت محترم ایشان ، آسیب های جدی را بر پیکره انقلاب و آرمانهای حضرت امام (ره) وارد نمایند که با هوشیاری آحاد ملت بزرگ ایران این توطئه ها خنثی گردید. البته همگان بوضوح می دانند که هر جا زمینه تفرقه، بیگانه پرستی، ترویج منکرات و گناهان و اکاذیب، پشت پا زدن به انقلاب و ارزش های جامعه، آشوب و ناامنی ، نشر شبهات و ناامیدی، دلسردی و ایجاد نگرانی و فشار بر مردم و همچنین ایجاد امیدواری برای دشمنان ملت بوجود آید حتما رد پای  این عناصر فریب خورده و عوامفریب را در آن خواهد دید . در این راستا بسیار قابل توجه و تامل است که تمامی حرکات این جماعت بریده از ملت همواره با حمایت صهیونیستها ، آمریکا و دیگر دشمنان این ملت همراه بوده است و عنقریب سرکردگان آنان سر خود را در برف کرده اند و حاضر نیستند حقایق را ببینند. اما انتخابات دهم  و روز قدس علیرغم میل استکبار و منافقان با شکوه تر از گذشته برگزار و سیاهی و نکبت بار دیگر برای بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی باقی ماند. البته یک سئوال همچنان در اذهان ملت است که تمایز و فرق این جماعت نفاق پیشه با منافقین سال 60 که در مقابل امام (ره) و انقلاب ایستادند و یا خوارج در زمان امیر المومنین (ع) چیست؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید