جنایات غربی و عربی دریمن دهها برابرغزه

با زبان روزه و در ماه مبارک رمضان مگر این مردم سرزمین چه گناهی کرده اند و یا چه جرمی مرتکب شده اند که باید 3 ماه وحشیانه ترین حملات را با کشته شدن و مجروح شدن دهها هزار نفر از زن و مرد و کوچک و بزرگ تحمل کنند؟! کجایند مجامع بین المللی و حقوق بشر و وطن فروشانی مانند شیرین عبادی که برای قاچاقچیان مواد مخدر دل میسوزانند و اشک تمساح می ریزند و حنجره پاره می کنند و در این حملات وحشیانه که توسط درندگان عربستان سعودی و با حمایت و چراغ سبزآمریکا و غرب و اسراییل انجام میشود و با این حجم وسیع از کشتار انسانها و استفاده از سلاح های ممنوعه و کشتار جمعی ، متاسفانه سکوت خفت باردارند و صدایی از این جرثومه ها شنیده نمیشود؟  جان انسانها برای عده ای ارزشی ندارد و تنها به فکر مطامع پست سیاسی و حزبی و قبیله ای خود هستند. بیاییم به سهم خود از این مردم مظلوم به هر صورت که می توانیم حمایت معنوی و مادی کنیم و از سکوت پیشگان بیمقداربرائت بجوییم...

امروز بازی والیبال و موضوع مذاکرات نباید رسانه های متعهد و افکار عمومی را از فجایعی که در یمن و عراق و سوریه و...می گذرد دور بدارد و دشمنان از این فرصت بی نهایت استفاده را بکنند و خنجر را تا عمق سینه مسلمانان فرو کنند...

این است چهره مزورانه و منافقانه آمریکا و غرب و مجامع بین المللی و این درندگان وحشی والبته به ظاهر متمدن و پیشرفته!!!

خود را جای آه و ناله مردم رنج دیده و مجروح و شهید داده یمن بگذاریم ببینیم می توانیم براحتی بنیشینیم و تنها نطاره گر باشیم ... نه غذایی نه دارویی و... فقط بمب و انفجار و تکه شدن انسانهای روزه دار مظلوم ...

ما مسئول هستیم ...

 

/ 0 نظر / 27 بازدید