به شرافتم قسم میر حسین متحول شده!

 یک سلطنت طلب و مستخدم مطبوعاتی سفارت آمریکا در رژیم پهلوی گفت: میرحسین موسوی دچار تحول فکری شده و باید از او حمایت شود.
علیرضا نوری زاده معروف به دروغ زاده، همکار دوجانبه موساد و سیا طی سخنانی در شبکه تلویزیونی وابسته به گروهک تروریستی پژاک گفت: آقای موسوی که ٨ سال نخست وزیر بود اکنون دیگر اعتقادی به آرمان های خمینی ندارد و از این رو باید حمایت شود.
وی افزود: دوستان من در بسیاری از جلسات خود مطرح می کنند که موسوی هشت سال نخست وزیر بوده، از این رو نباید از وی حمایت کرد، اما من بر این باور هستم که باید همه جانبه از وی حمایت کرد. او اگر افکار سال ۵٩ را داشت جنبش سبز هرگز به دنبال وی حرکت نمی کرد، اما موسوی امروز درباره افکار گذشته خود تجدیدنظر کرده است و فهمیده راهی که در گذشته می رفته است، یعنی تبعیت از خط خمینی نادرست بوده است. او اول انقلاب جوان بود و چشم جهان بین نداشت، اما امروز صحبت از عدالت و دموکراسی می کند.
نوری زاده گفت: تحول در افکار برای بسیاری از افراد به وجود آمده است، برای نمونه ابتدای پیروزی انقلاب صادق زیبا کلام در یکی از سخنان خود که راجع به آمریکا داشت، گفته بود که بعد از نابودی ایالات متحده آمریکا، ایران باید سایر کشورهای دیگر را از چنگال کفر نجات دهد، اما امروز این گونه فکر نمی کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید