پروژه 3گانه فتنه گران برای بسیج

فتنه گران به این نتیجه رسیده اند که برای ادامه حیات بایستی موانع چندی ازجمله بسیج  مردمی را از سر راه خود بردارد.  طراحان و سناریو نویسان  اتاق های فکر جریان فتنه که برای طراحی هر پروژه مبالغ سنگینی را دریافت می کنند( هرپروژه ٣۵ الی ۵٠ میلیون تومان ) در جدید ترین پروژه که به سفارش شخص آقای میر حسین موسوی این شخص خائن و جنایتکار و دیکتاتور و بر اساس محورهای سه گانه شبهه ، تضعیف و حذف تدارک دیده شده است ، در فاز اول بسیج  عزیز راهدف گیری نموده اند .
 این پروژه از مدتی قبل با ایجاد شبهه ودر اظهارات میر حسین موسوی که خواستار تغییر ماموریت و وظائف بسیج و سپاه شده بود کلید خورده است و سعی گردیده تا اذهان را با مطالب شبهه انگیز آماده نموده وحساسیت وتعصب وقداست را از بسیج دور نمایند  .
فاز دوم این پروژه ، تحرکات برنامه ریزی شده ای بوده است که در تهران ، شیراز وکرمانشاه وبنام بسیج تمام نموده اند و از قرار وبه گفته منابع آگاه ، طرح های تکمیلی در این رابطه دردست اقدام است تا در صحنه سازیهای بعدی اتهام خود سری و بی قانونی را به بسیج وارد نمایند .
در همین راستا یک منبع آگاه  اظهار داشت: با بررسی های انجام شده واطلاعات بدست آمده و شناسایی عوامل دخیل در ماجراهای چند روز اخیر ، مشخص شده که فتنه برای آتش افروزی وادامه حیات بایستی موانع چندی ازجمله بسیج را از سر راه خود بردارد این پروژه بر اساس تئوری خلع سلاح نظام ودر جهت حذف نیروهای مردمی مدافع نظام (قدرت نرم ) طراحی شده است .
گفتنی است  اخیرا یکی از کارشناسان جنگ نرم که در موسسات وابسته به وزارت خارجه آمریکا فعالیت دارد ، ایده پروژه فوق را مطرح وخطاب به سران فتنه اینگونه گفته است : " قدرت نرم نظام را بگیرید وکاری کنید که مردم از ولایت فقیه جدا شوند ، با توجه به اینکه تبلور نیروهای مردمی در نظام جمهوری اسلامی با بسیج می باشد ، ابتدا این نهاد را هدف گیری نمائید "

 باید توجه داشت که بیش از ٣٠ سال است که دول جنایتکار غربی بدنبال تضعیف نهادهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند که بسیج و ولایت فقیه در راس آن بوده است  . این ابلهان  با اینکه می دانند این طرح ها توسط استکبار قبلا تهیه و حتی تجربه شده است چرا دوباره این همه هزینه برای طراحی پروژه می دهند و در مسیر دشمنان این مردم مظلوم این همه تلاش مذبوحانه می کنند  و این نکته جای سئوال و تامل دارد؟ این خائنان به ملت و قانون گریزان مرفه و بی درد تا کی بدنبال دیکتاتوری و استبداد رای و فریب و اغوای افکار عمومی می خواهند به زندگی ذلت بار خویش ادامه دهند و فقط برای یک مشت دلار تمام هستی خود را حاضر شده اند که به حراج گذارند؟ اگر این افراد سفیه دوباره بر راس امور اجرایی تکیه می زدند با گشاده دستی انقلاب و اسلام و همه هستی این ملت را پیش پای اربابان کثیف غربی خود ذبح می کردند و برای کسب قدرت به هر راه نامشروع  متوسل می شوند وهر روز عربده جدیدی سر می دهندو دجال صفت راه شیطان صفتان آمریکایی و صهیونیستی را ادامه می دهند. وباید گفت که این راه  جز به جهنم به جای دیگری ختم نخواهد شد و  دنیا و آخرت انها را به باد داده و می دهد...

فاعتبروا یا اولی الابصار

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

به عنوان یک بسیجی مانده از سالهای 59و60 آماده هستم تا کله خالی سبزها را به دیوار بکوبم اطمینان دارم که تمامی بسیجی ها چه نسل اولی چه نسل دومی وچه نسل سوم و چهارم هم همین عقیده را دارند. برای سلامتی و طول عمر آقا صلوات