چرا اصلاح طلبان به زباله دانی تاریخ پیوستند؟

امروز مردگان سیاسی جریان مرموز اصلاح طلبان بر اثر خیانت ها و جنایت های خائنانه آنان در حق مردم باعث شد که خیلی زود چهره پلید این وطن فروشان برای مردم افشاء و صف آنان از مردم کاملا جدا شود. وابستگی فکری و انحراف این فرقه از خط انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) را می توان از دلایل مهم در این زمینه برشمرد. منافقین و گروهکهای چپ و راست و سلطنت طلب و ساواکیها، نهضت آزادی، جبهه ملی و مفسدان اخلاقی و اقتصادی از جمله کسانی بودند که قبل ازاین جریان ، به زباله دانی تاریخ پیوسته بودند و این سنت و راه همیشگی انقلاب پرافتخار ایران اسلامی است که :

هر کس و در هر لباس که باشد و با این انقلاب در بیفتد خیلی زود سرنگون و به ذلت و خواری و دریوزگی خواهد افتاد و داغ ننگ و شرمساری بر پیشانیشان تا ابد حک خواهد شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید