چهارشنبه سوزی و آتش زدن نمادهای استکبار و سران فتنه

طبق خبرهای شنیده شده ، قرار شده است جوانان ، نماد های استکبار شامل تابوت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و آدمک های عمو سام و پرچم این کشورهای شیطان صفت را در چهارشنبه آخر هر سال در آتش خشم و کینه خود در محله ها بسوزانند. این طرح تاکنون مورد استقبال اکثریت جوانان قرار گرقته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید