سبزها آیا همه یکی هستند؟

پس از انتخابات سبزهای ایرانی را می توان به چند دسته تقسیم کرد :

 سبز مقدس با جمعیتی معادل ٧٠ میلیون،‌ سبز محترم با جمعیتی حدود ١٣ میلیون،‌ سبز معترض با جمعیتی حدود ۵ هزار  و سبز منحرف با جمعیتی حدود ... ( اصلاح طلبان، ضدانقلاب، سلطنت طلب، منافق، توده ای ، فدائیان خلق و فاسدان و رقاصان و مطربان را در این گروه آلوده باید جای داد)

/ 0 نظر / 4 بازدید