زور نزنید، دیگر کسی باور نمی کند!

سایت تحت مدیریت منوشه امیر، پیشنهاد سران فتنه برای سردادن شعار الله اکبر در دوشنبه شب -دیشب- را به باد انتقاد شدید گرفت و نوشت «بعید است جمهوری اسلامی قصد دستگیری موسوی و کروبی را داشته باشد که مجبور باشیم برای پیشگیری از آن فریاد الله اکبر سر بدهیم»!
سایت بالاترین در ادامه می نویسد «شعار الله اکبر، شاخصه و نماد جمهوری اسلامی است و جنبش سبز بعد از عبور از اسلام نباید بار دیگر با سردادن این شعار به گذشته برگردد. این شعار باعث ریزش هواداران اصلی جنبش می شود که به اسلام اعتقادی ندارند و یا اسلام را در حاکمیت نمی خواهند» سایت وابسته به منوشه امیر به سران فتنه گوشزد کرده است که بعد از رخدادهای پس از انتخابات دیگر کمتر کسی اعتقاد آنها به اسلام خمینی]ره[ را باور می کند.
ظاهراً منوشه امیر- صهیونیست ایرانی الاصل و فرزند یعقوب نزول خوار- نمی داند سران فتنه این روزها به شدت از این که دیگر کسی به آنها محل نمی گذارد نگران و آشفته خاطر هستند و این نگرانی را مکرراً با اطرافیان خود در میان گذاشته و از آنها خواسته اند «هر طوری که می دانند دست به کاری بزنند»!

/ 0 نظر / 3 بازدید