جعل نامه؛میراث معاویه برای فتنه گران اموی

طی چند روز گذشته نامه ای جعلی در فضای مجازی منتشر شد که بنا بر جعلیات آن رئیس دستگاه قضا در حمایت از فتنه گران مواردی را خطاب به رهبر معظم انقلاب بیان کرده بود!.این نامه جعلی گرچه از سوی مسئولین با تکذیب مواجه شد اما شیوه مورد استفاده فتنه گران در این زمینه یک شیوه تاریخی و به ارث رسیده از منافق پیشگان است.
تاریخ را که ورق بزنیم ،در همان اتفاقات صدراسلام تحرکاتی را از سوی معاویه در برابر امیرالمومنین علی(ع) می بینیم که عجز و ناتوانی وی را بوضوح نشان می دهد.عجزی که نشان می دهد که تاکتیک جعل نامه روشی بوده که از جانب معاویه در شرایط فتنه گون خلافتش برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی مورد استفاده قرار می گرفته است.
بی شک تاریخ گواهی دهنده آن است که معاویه بن ابی سفیان از راههای گوناگون برای تخریب یاران صدیق امیرالمومنین علی(ع) استفاده می کرد. روشهایی نظیر تهدید و تطمیع و آنگاه که این از این راهها به نتیجه نمی رسید برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی به روش جعل نامه روی می اورد.
یکی از جعل های مهمی که معاویه به نام یاران حضرت علی (ع) انجام داد انتشار نامه دروغ از سوی فرماندار وقت مصر درتائید خودش بود!
مرحوم علامه عسگری در کتاب "نقش عایشه در تاریخ اسلام" در این زمینه به نقل از طبری می نویسد:
" هنگامی که معاویه از همراهی کردن قیس بن سعد فرماندار رشید و هوشمند امام (امیرالمومنین) در مصر نا امید گشت و دانست که وی به هیچ وجه به حاضر نیست او را کمک کند ، به خاطر حل این مشکل که بر او سخت و سنگین بود و فکرش را مشغول می کرد طرحی مکارانه ریخت و به مردمان شام چنین وانمود کرد که قیس با او همراه شده است، شما برای او دعا کنید.آنوقت نامه ای دروغین از زبان قیس برای مردم بازخواند....."
مقایسه دو رفتار فوق الذکر در انتشار دو نامه جعلی یکی از سوی معاویه و دیگری از سوی جریان فتنه نشان دهنده آن است فتنه همواره در طول تاریخ وجود داشته و به فتنه انگیزی مشغول.فتنه و تاکتیک هایش همواره در طول تاریخ به مقابله با جبهه حق مشغول بوده اند گاهی با لباس و صورت اموی و گاهی با نقشی از...

/ 0 نظر / 3 بازدید