استفتاء از مراجع عظام در باره...

١-حکم فرد یا افرادی که با نادیده گرفتن فرمان ولی امر مسلمین و قوانین جمهوری اسلامی مبنی بر عدم برپایی تجمع و اردوکشی خیابانی، روز بعد از این فرمان اقدام به تحریک مردم، تجمع و راهپیمایی و نهایتاً اغتشاش نموده و بواسطه اعمال آنان نفوس مسلمین به قتل رسیده، اموال آنان مورد تطاول و انهدام قرار گرفته و بیت المال مسلمین تخریب شده است، چیست؟
٢-آیا افرادی که بعد از فرمان ولی امر مسلمین در تجمعات و آشوب ها شرکت نموده و نقش آمریت آنان در تحریک معترضین مسجل شده و توسط ضابطین قضایی دستگیر شده اند را می توان بدون طی نمودن تشریفات قانونی و به صرف پیشنهاد و توصیه یکی از مسئولین ( که فرزندان وی نیز جزء آمرین بوده اند) آزاد نمود؟ افراد عادی مورد نظر نیستند.
٣- حکم کسانی که با علم و آگاهی اقدام به ایجاد نقار و دودستگی در صفوف مومنین نمازگزار نموده و پس از سه دهه ساحت مقدس نمازجمعه که تاکنون مظهر «وحدت و دشمن شکنی»، بوده را با شعارهای کاملاً مغایر با اسلام و منافع ملی به یک میتینگ سیاسی در جهت منافع دشمنان اسلام تبدیل نموده اند چه می باشد؟
۴- از آنجا که خطبه های نمازجمعه در حکم نماز می باشد لذا کف زدن و سوت کشیدن افراد در حین ایراد خطبه ها چه حکمی دارد؟
۵- آیا نمازگزاران جمعه می توانند:
الف- زن و مرد (ولو محرم) شانه به شانه هم و به صورت مختلط به نماز ایستاده و به امام جمعه اقتدا کنند؟
ب- آیا نمازگزار جمعه می تواند با کفش به نماز بایستد؟
ج- حکم کسی که به توصیه رسانه های ضد انقلاب در نمازجمعه شرکت نموده چیست؟
۶-ارائه پیشنهاداتی از سوی خطیب جمعه که مغایر با نظرات صریح ولی امر مسلمین و مخالف قوانین جاری بوده و دربردارنده خوشحالی دشمنان اسلام و تایید این فرد از سوی آنان باشد البته با ملاک قرار دادن فرمایش بنیانگذار نظام مقدس اسلامی که فرمودند «هرگاه مشاهده کردید دشمنان از شما تعریف کردند در کار خود شک کنید» از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
٧- وظیفه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دیگر مبادی مسئول درخصوص افراد سیاسی که با سوءاستفاده از همایش نمازجمعه (که وجهه بارز آن وحدت و یکپارچگی است) اقدام به زورآزمایی جناحی نموده و با طرح شعارهای غرض آلود نمازجمعه را به صحنه دودستگی و جدل تبدیل نموده و در جهت مغایر با اهداف ملی، نظر مبارک حضرت امام و رهبرمعظم انقلاب حرکت نموده اند چیست؟
٩- مصاحبه با رسانه هایی مانند بی بی سی و رادیو فردا که بطور قطع توسط سرویس اطلاعاتی دشمن دایر شده و هدایت می شود چه حکمی دارد؟
با تشکر و تقدیم احترامات فائقه
اکبر حامدنیا 1/5/88

/ 1 نظر / 2 بازدید