کشف حجاب ،ارمغان غرب وصهیونیسم

در پی سفررضا خان پالانی به ترکیه و دریافت دستوراز سرویس های امنیتی اسراییل و امریکا برای مبارزه با اسلام به بهانه پیشرفت کشور، فضای خفقان و فشار و دیکتاتوری مضاعف برکشور سایه افکند. این احمق وطن فروش با اقدام به تهدید و زندان و کشیدن چادر از سر زنان مسلمان به دنبال ایجاد محیط فسادو بی بند وباری و گذاشتن کلاه(فرنگی) بر سرمردان و تعطیلی مجلس وعظ و خطابه و مساجد بیشترین خدمت را به دشمنان اسلام و دشمنان ایرانیان، یعنی غرب و اسراییل نمود. این روند خبیثانه تا انجا پیش رفت که مزدروان رژیم پهلوی با یورش به مردم در مسجدگوهرشاد مشهد که برای اعتراض به رفتارهای وحشیانه رضاخان پالانی تجمع کرده بودند بیش از 1300 نفر را به شهادت رساندند و تعداد بیشماری را مجروح کردند و بسیاری را به زندان انداختند. این خوش رقصی و وطن فروشی نیزتوسط پسر عیاش و بی دین و فاسق اوتا جایی ادامه یافت که ایران به یکی از هم پیمانان و پشتیبانان اصلی رژیم غاصب اسراییل بشمارآمد و مسلمانان دیگر کشورها ایران را به نام اخ الیهود نام گداشتند. .. والبته چقدرهم در50 سال دوران سیاه پهلوی پیشرفت کردیم . کشور را دربست در اختیاراجنبی گذاشتند و دیگر هیچ اختیاری در هیچ حوزه سیاسی ، نظامی، اقتصادی، کشاورزی، علمی ، صنعتی وفرهنگی و اجتماعی نداشتیم و این عقب نگه داشتن همان فرمول و دستوری بود که سرویس های غرب و اسراییل به رضا خان پالانی و به دیگر روسای سرسپرده کشورهای اسلامی دادند . اگر کشوری بخواهد خود را ازدایره این ننگ خارج کند و مستقل باشد با بهانه های تروریسم و حقوق بشرو صدها توطئه رنگارنگ روبرو میشود. سوریه ،عراق، یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان و... از نمونه های بارز این شیوه های جنایتکارانه غرب است.

/ 0 نظر / 27 بازدید