از عجایب تاریخ ماست که عده ای ...

دکتر احمدی نژاد در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران که به مناسبت بیست و یکمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام(ره) در مرقد مطهر ایشان برگزار شد، گفت: امام منشا قدرت را فقط و فقط خدای بزرگ می دانست و برای قدرت های مادی هیچ اصالتی قائل نبود، نه این که آنها را قدرت می دانست و از آنها نمی هراسید بلکه اصولا آنها را صاحب اثر واقعی نمی دانست و این قدرت های ظاهری در نظر او چیزی به حساب نمی آمدند.
وی افزود: این دیدگاه رمز کلام بلند و نورانی بود که آمریکا را شیطان بزرگ نامید و در اوج مظلومیت ملت و قدرت آمریکا فریاد زد که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.»
احمدی نژاد در ادامه با اشاره به احترام امام به آرای مردم تصریح کرد: سال گذشته حدود ۴٠ میلیون نفر یعنی ٨۵ درصد واجدین شرایط در انتخابات ١٠٠ درصد آزاد شرکت کردند و رکورد مردم سالاری را در دنیا شکستند و دمکراسی، حزب و ثروت و رسانه را به چالش کشیدند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در این انتخابات حدود ٢۵ میلیون نفر به خادم منتخب رای دادند، همه شرکت کنندگان در این انتخابات و همه ملت را محترم دانست و در عین حال تاکید کرد: البته در طول ٣٠ سال برخی خودخواهان بودند که همواره خود را برتر از ملت و مالک کشور دانسته اند و بر این باور بودند که اگر رای مردم با آنان بود، رای واقعی و محترم است و اگر با کسانی دیگری بود، احترامی ندارد و باید لگدمال شود در حالی که خودشان با همین سیستم و روش بارها بر مناصب حکومتی تکیه کرده اند.
احمدی نژاد با تاکید بر این که امام بزرگوار همواره از آرای مردم و نتایج آن با قدرت صیانت کرد، اظهار داشت: همانگونه نیز رهبری عزیز هوشمندانه از آرای مردم صیانت کردند و در برابر فشار همه قدرت های فاسد ایستادند و مقاومت کردند.
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود در اجتماعی با شکوه عزاداران امام خمینی(ره) گفت: این که عده ای با تکیه بر بیت المال زندگی اشراف اداری و شخصی بسازند در نقطه مقابل مشی امام و از نظر ملت محکوم است.
احمدی نژاد اظهار داشت: امام با زندگی شاهانه برخی از مسئولان و مدیران مبارزه کرد و در برابر نشانه های بروز این صفات قاطعانه ایستاد و این که عده ای با تکیه بر بیت المال زندگی اشرافی اداری و شخصی بسازند در نقطه مقابل مشی امام و از نظر ملت محکوم است.
وی افزود: او با مردم و ساده زندگی کرد همانگونه که رهبری عزیز زندگی می کنند، او انقلاب و نظام را متعلق به توده های مردم می دانست. او برای کسی امتیاز ویژه ای قایل نبود. همه پیروزی ها را به ملت منتسب می کرد و خود را طلبه ای کوچک می شمرد. رئیس جمهوری سپس با اشاره به اینکه از نگاه امام احدی حق ندارد، خود را مالک مردم و انقلاب بداند، برای رای مردم و برای قانون برای خود امتیازهایی قایل باشد. امام و انقلاب متعلق به ملتند و مسیر امام از مسیر نورانی ولایت و امامت می گذرد. احدی حق ندارد خود را میراث دار انحصاری امام و خط امام بشمارد.
وی افزود: عجیب است، از عجایب تاریخ ماست که عده ای در صف دشمنان قسم خورده انقلاب، یعنی سلطنت طلب ها، منافقین، رسانه های استکباری و سران استکبار، بایستند و با همه ارزش ها و اصول امام و با ملت امام مقابله کنند، آنگاه ادعای پیروی و مالکیت انحصاری امام و خط امام را نیز داشته باشند و عجیب تر آن که انتظار داشته باشند که مردم این ادعای دروغین و این زیاده خواهی آنان را بپذیرند.
وی با تاکید بر این که امام میزان افراد را وضع فعلی آنان می دانست افزود: ایشان برای عناوین و لباس و دیگر زخارف دنیا ارزش قایل نبود.
احمدی نژاد خطاب به مستکبران و اشرافیت برآمده از بیت المال هم گفت: هر چه می خواهند بگویند، ما در برابر آنها ایستاده ایم و نه تنها هیمنه دروغین آنها را به رسمیت نخواهیم شناخت بلکه از دست اندازی آنها جلوگیری خواهیم کرد و با عنایت الهی و یاری رهبری و ملت، حقوق مردم را حتی اگر در لایه های قانونی و لفافه های قطعنامه پیچیده باشد، بیرون خواهیم کشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید