خفقان سران فتنه و ناوگان آزادی غزه

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران؟!! این شعاری بود که جریان فتنه گر با الهام از اندیشه های ضد اسلامی و ضد دینی و ضد ملی خود طرح نمودند و بارها ان را تکرار کردند. حمایت غیر مستقیم از رژِیم غاصب و جنایت کار صهیونیستی  بزرگترین جرم و نابخردانه ترین و جفاکارانه ترین کاری است که در حق مظلومان لبنان و فلسطین صورت گرفت. در حالی که خاخام های روشنفکر و سلیم القلب  و کشیش های آزاده  و صدها هزار نفر از مردم جهان در تظاهرات و جنایات این وحشی های انسان نما را محکوم می کنند و از همه مهمتر امام عزیزمان فرمود که باید این غده سرطانی از بین برود؛ عجیب به نظر می رسد افرادی که سابقا خود را مسلمان و دو آتشه می دانستند و لباس مقدس روحانیت هم به تن، این شعارهای عجیب و قریب را از خود بروز دادند. البته این شعارها نشان از باطن خبیث و کثیف آنها دارد . چگونه است که آنها با دشمنان نه اسلام بلکه دشمنان انسانیت همراه و هم آواز می شوند؟ آیا جای سئوال ندارد

. در جریان آخرین جنایت رژِیم صهیونیستی با حمله به ناوگان کمکهای مردمی کشورهای مختلف به مردم مظلوم غزه می بینیم که مهر سکوت و خفقان بر دهان اصلاح طالبان و مشارکت و مجمع روحانیون و منافقین و شیرین عبادی و  اربابان آنها ،انگلیس و فرانسه و آمریکا زده شده است. این همه بیشرمی و جفا در حق مردم ایران اسلامی و حامیان مستضعفان جهان و مظلومان غزه و فلسطین تا کی؟

 تا کی مردم صبور ما باید شاهد و نظاره گر اعمال خائنانه کسانی باشند که در لباس فریب کاری و با توسل به دروغ  که خود را پیرو خط امام جا می زنند و در عمل ناجوانمردانه با آرمانهای امام عزیزمان ستیز می کنند باشند؟غارت بیت المال و آب در آسیاب دشمن ریختن و مردم را فریب دادن گناهی است نابخشودنی  و البته مجازاتی در خورانتظار...

/ 0 نظر / 4 بازدید