بیش از400 سال جنایت و خیانت غرب و امریکا در جهان بشریت

خون ریزی ، جنگ ، غارت و چپاول ثروت ملتها، کودتا، دخالت و سرنگونی دولتهای مردمی، کشتارهای انسانهای بیگناه و مظلوم ، بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی ، جنگ ویتنام ، جنگ صدام علیه ایران وهزاران کارنامه پلیدی و پلشتی امریکا با همکاری غرب و اسراییل با حمایت جوامع بین المللی از زشت ترین رفتارهای وحشیانه کسانی است که خود را متمدن وبه دروغ انسان نشان داده و می دهند. این سران وحشی و زنجیری ، دیگر کشورها را ناقض حقوق بشر می دانند. در یک کلام اگردرتاریخ و جهان بشریت و نیز در جهان اسلام مطالعه کنیم بسادگی در می بابیم که ریشه همه مفاسد و فتنه ها ی سیاسی نظامی فرهنگی اجتماعی در جهان چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس گسترده ،  بوسیله  همین کفار و سران از خدا بی خبر و بی وجدان دنیاپرست و شهوتران طراحی و اجرا میشود.

 خدایا به حق قطره قطره خون بناحق ریخته شهدا و انسانهای بیگناه درفلسطین، غزه، یمن، بحرین، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، میانمارو... این سران مفسد را از روز زمین محو و نوکرانشان را در سرزمینهای اسلامی به خاک مذلت و نیستی بنشان. آمین یا رب العامین 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید