آنها به ما بی اعتماد و ما ...

چگونه می توان به کسانی که 400 سال تاریخ پرجنایت و خباثت و خیانت در پرونده شان وجود دارد و بی پروا همچنان در کشتار هزاران نفر از مسلمانان مظلوم زن و مرد و کودک  و ناامنی کشورهای منطقه دخالت دارند می توان بسادگی اطمینان کرد؟؟!!!

چه اصراری بر این است که علیرغم دستورات صریح آیات قران کریم و دستورات نائب امام زمان عجل  الله تعالی شریف حضرت امام خامنه ای مبنی بر بی اعتمادی با دشمنان  و کفار باز هم باید با هر قیمتی مذاکرات را ادامه دهیم . آیا مشکل دشمنان وحشی غربی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران اسلامی موضوع انرژی هسته ای است؟ از تاریخ 400 ساله غرب و 37 ساله انقلاب اسلامی عبرت بگیریم که مسلمان نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود... فاعتبروا یا اولی الابصار

/ 1 نظر / 20 بازدید
الهه

جامعه زمان ما شبیه زمان امام حسن مجتبی (ع) شده است، گاهی باید تصمیم به نگهداری گروهی گرفت تا حداقل برادر کوچیک ترمان حسین (ع) 72 نفر یار داشته باشه!