انگل

 گفت: سایت نوروز، ارگان حزب مشارکت به جای محکوم کردن جنایت وحشیانه تروریستی در زاهدان، جمهوری اسلامی را محکوم کرده و نوشته است که تبعیض در منطقه سیستان و بلوچستان عامل این جنایت بوده است!
گفتم: خب! چشم خاتمی روشن! دیگه چی؟!
گفت: حزب مشارکت توصیه کرده که باید با این تروریست ها با مهربانی و رأفت برخورد شود!!
گفتم: اتفاقا سایت صهیونیستی بالاترین هم که «منوشه امیر» اسرائیلی مدیر آن است از تروریست ها حمایت کرده و نوشته است «اگر نمی توانیم بمب به خودمان ببندیم و مسجد را منفجر کنیم، لااقل می توانیم با اسلحه به آنها حمله کنیم»!
گفت: سایت بالاترین از آغاز فتنه تاکنون حامی موسوی و خاتمی و کروبی بوده و باید هم مانند حزب مشارکت و سران فتنه از جنایت تروریست ها حمایت کند.
گفتم: باز هم سران فتنه می توانند ادعا کنند که وابسته به آمریکا و اسرائیل نیستند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! اینطوری که پیداست، علاوه بر همخوانی با یکدیگر همخون هم هستند.
گفتم: یارو به دوستش نوشته بود؛ تو در اعماق قلبم جای داری و همراه خون در رگهایم جاری هستی، دیروز رفتم آزمایش خون دادم، دکتر گفت انگل داری!!

/ 0 نظر / 3 بازدید