کلمه سبز

اصرار بازیگر ناکام فتنه بر کتمان برخورد قاطع امام با گروهک های ضدانقلاب
نویسنده : - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٧

میرحسین موسوی در ادامه روند فریبکارانه و بلافاصله پس از ملاقات با سران گروهک های لیبرال، و ضد خط امامی ، دیدار دیگری ترتیب داد و مدعی شد رویه حضرت امام نیز همین بود که گروه های چپ و راست و غیر مذهبی خدمت امام می رسیدند!
سایت کلمه اسامی دیدارکنندگان را منتشر نکرد و صرفاً آنها را جمعی از ایثارگران(ضد) انقلاب معرفی کرد. براساس این گزارش موسوی طی اظهاراتی که بیشتر به حدیث نفس می ماند گفته است: ما متاسفانه با گذشت زمان ارتباط خودمان را با این مردم از دست دادیم و فکر کردیم که بیشتر از آنها می دانیم و می توانیم به آنها هرچه خواستیم بگوییم و مردم هم باید اطاعت کنند. از عقل جمعی استفاده نکردیم. موقعیت ها و مقام ها و ساخت قدرتی که بر پایه منافع و فساد در بعضی ها شکل گرفت موجب شد رجوعمان به توده و اکثریت مردم کاهش پیدا کند وکم کم آن را از دست دادیم و فقط پوسته اسلامی را نگه داشتیم.
وی به رغم رویه یک سال اخیر خود در ایستادن کنار ظالمان و مستکبران دنیا و تخطئه حمایت ملت ایران از ملت های مظلوم فلسطین و لبنان- که حتی در مناظره ها علنی شد و به شعار به نفع اسرائیل و آمریکا در حاشیه تظاهرات روز قدس و 13 آبان منجر شد - ادعا کرد: آن وصیت حضرت علی(ع) در آخرین لحظات که کونوا (کونا) للظالم خصما و للمظلوم عوناً، حامی مظلومین و مخالف ستمگران باشید، یک توصیه فوق العاده است. یک نیروی مسلمان و دینی باید شهرت به این پیدا کند که در کنار مظلومین است هر جا که باشد و مخالف ظلم است هر جا که می خواهد باشد.
موسوی با این حال توضیح نداد که چرا سران رژیم های استکباری و جنایتکار دنیا از جمله آمریکا و اسرائیل و انگلیس مکرراً از وی به صورت علنی حمایت کردند و شجاعت او را ستودند؟
این فعال ناکام فتنه که در روز ٢٢ بهمن مجبور به فرار از دست مردم معترض شد، در واکنش به جمع شدن بساط آشوب و اغتشاش و فاصله گرفتن مردم از فتنه گران، مردم را به ناآگاهی متهم کرد و گفت: میزان حضور مردم در تجمع های خیابانی معیار درستی برای سنجیدن جایگاه جنبش سبز نیست. ما نباید بگوئیم که خیابان ها زمانی از جمعیت زیاد و در زمانی کم بود و براین اساس بسنجیم که جنبش در کدام نقطه ایستاده است. باید شاخص و اطلاعاتی داشته باشیم که ببینیم آگاهی از حقوق چه قدر است... باید دامنه آگاهی را به روستائیان ، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانیم، به آنها بگوییم این زندگی شایسته شما نیست]![
موسوی در مغالطه ای دیگر به ملاقات حضرت امام با سران گروه های گوناگون در اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت: رعایت حقوق اساسی و عدالت و آزادی محقق نمی شود مگر آن که همه ملت را دور هم جمع کنیم. هر کس که قوانین را رعایت می کند محترم است. روزهای اول پیروزی انقلاب، گروه های چپ و راست حتی غیرمذهبی ها خدمت امام می رسیدند و دائم با ایشان ملاقات می کردند برای اینکه تصور بر این بود که نظامی داریم که تمام اقشار را می تواند در بر بگیرد. این هیچ نوع منافاتی با جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی و حکومت دینی نداشت. هم اکنون هم تصور و ایده ای که جنبش سبز باید ارائه دهد این است که بتواند بیشترین نیروی ممکن را دور خودش جمع کند.
وی البته به دلیل کاملاً روشن در این قسمت هم ترجیح داد به نوع برخورد شدید و قاطع حضرت امام با گروهک هایی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، منافقین (مجاهدین خلق)، حزب خلق مسلمان، باند مهدی هاشمی و شخص منتظری- هنگامی که خیانت هر یک از این گروهک ها و اشخاص آشکار شد- اشاره نکند و توضیح نداد که آیا در برگرفتن همه ملت و همه سلایق به مفهوم زد و بند با مفسدان اقتصادی و خیانتکاران سیاسی و فرهنگی هم هست که شخصاً به این امر همت گمارده است؟!


comment نظرات ()